MOTORNA I INDUSTRIJSKA ULJA, SREDSTVA ZA OBRADU METALA, MAZIVE MASTI, ANTIFRIZI, TECNOSTI ZA PRANJE VETROBRANA, ADBLUE, ADITIVI ZA GORIVA...
Industrijska ulja i teÄŤnosti
 HIDRA HV

Mineralna hidraulična ulja visokog indeksa viskoziteta. Primenjuju se kod savremenih hidrauličnih sistema koji rade u uslovima čestih i velikih promena temperature okoline, najčešće na otvorenom prostoru. Koriste se za hidraulične sisteme građevinskih i poljoprivrednih mašina, za hidraulične sisteme dizalica, presa, brodske opreme itd.

Proizvode se u sedam ISO viskozitetnih gradacija: 22, 32, 46, 68, 100, 150 i 220.

Nivo kvaliteta: ISO 6743/4-L-HV; DIN 51524/3 (HVLP); Denison HF-0; NF E 48603 HV; Sperry Vickers I-286-S; Sperry Vickers M-2950-S.

Pakovanje: 4 x 4 lit., 60 lit. i 180 kg.
* važi za HV-46 i HV-68.

 

 HIDRA HM

Mineralna hidraulična ulja. Primenjuju se kod savremenih hidrauličnih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih temperatura, najčešće u zatvorenim prostorima. Koriste se kao hidraulični medijum u hidrauličnim sistemima dizalica, presa, transportnih, građevinskih mašina itd. Niže gradacije se koriste u uređajima velike preciznosti i male snage, a mogu se koristiti i za podmazivanje delova alatnih mašina, vretena brusilica i slično. Srednje gradacije se koriste u hidrauličnim sistemima srednjih snaga, pritisaka i opterećenja (dizalice, prese i slično).

Više gradacije se koriste u hidrauličnim sistemima većih snaga i opterećenja (papirna, tekstilna industrija i slično). Proizvode se u osam ISO viskozitetnih gradacija: 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 i 220.

Nivo kvaliteta: ISO 6743/4-L-HM; DIN 51524/2 (HLP); Denison HF-0, HF-2; Sperry Vickers M-2950-S; Sperry Vickers M-2952-S; Sperry Vickers I-286-S; AFNOR NF E 48603 HM; US Steel 127; Cincinati Milacron P.68 (HM 32), P.69 (HM 68), P.70 (HM 46). 

Pakovanje: 4 x 4 lit., 60 lit. i 180 kg.
* važi za HM-46 i HM-68.

 

 HIDRA BIOSTAR

Biorazgradivo hidraulično ulje, visokog indeksa viskoziteta, proizvedeno na osnovi biljnih ulja i sintetičkih estra. Primenjuje se kod savremenih hidrauličnih sistema, koji rade u uslovima čestih i velikih promena temperature okoline, najčešće na otvorenom prostoru i na onim mestima gde postoji mogućnost prosipanja (curenja) ulja i zagađenja prirodne okoline. Koristi se za hidraulične sisteme građevinskih mašina, dizalica, presa i sličnih mašina. Zbog svog biorazgradivog karaktera, posebno se preporučuje za hidraulične sisteme poljoprivrednih mašina i mehanizacije u poljoprivredi i šumarstvu, brodske opreme na rekama, jezerima i morima. Omogućava rad na temperaturama od -30°C do +100°C. Lako i brzo se razlaže u prirodi, ne zagađuje životnu sredinu i nije štetno po zdravlje.

Eksploataciona ispitivanja je izvršilo J.P. SRBIJAŠUME – Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica.

Nivo kvaliteta: VDMA 24568 tip HEES; DIN 51524/2, HLP i M.P.P. Vozila Maribor (TAM). 

Pakovanje: 60 lit. i 208 lit.

 

 REDOL

Mineralna ulja za reduktore, sadrže EP aditive i svojstvo dobre oksidacione stabilnosti. Primenjuju se kod visokoopterećenih mehaničkih prenosnika koji rade pri najvišim statičkim i dinamičkim opterećenjima. Imaju veoma široku primenu u fabrikama cementa, industriji papira, kod rudarske mehanizacije, u valjaonicama i slično. Koriste se i za podmazivanje kranova, bagera, dizalica i alatnih mašina. Mogu se koristiti i za opšte podmazivanje kliznih i vijčastih ležajeva, kliznih staza, vođica i slično.

Proizvode se u osam ISO viskozitetnih gradacija: 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460 i 680.

Nivo kvaliteta: ISO 6743/6-L-CKT; DIN 51517/3 (CLP); US Steel 224; AGMA 9005-D94; David Brown S1.53.101. 

Pakovanje: 60 lit. i 180 kg.

 

 KOMPRESOL

Mineralna ulja za vazdušne kompresore dobrih antihabajućih osobina i visoke termičke i oksidacione stabilnosti. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora. Mogu se koristiti i za podmazivanje vakuum pumpi. Zadovoljavaju specifikacije proizvođača kompresora i vakuum pumpi kao što su Klein KSB; Westing-house; Nuovo Pignone i Trudbenik Doboj.

Proizvode se u sedam ISO viskozitetnih gradacija: 32, 46, 68, 100, 150, 220 i 320.

Nivo kvaliteta: ISO 6743/3A DAB; DIN 51506 (VDL); Vickers V104C.

Pakovanje: 60 lit. i 180 kg.

 

 FRIGOL

Mineralna ulja za rashladne kompresore, proizvedena na naftenskoj osnovi. Koriste se za podmazivanje rashladnih kompresora ugrađenih u rashladne uređaje, koji kao rashladne fluide koriste amoniak, ugljen dioksid, propan i halogene ugljovodonike.

Proizvode se u šest ISO viskozitetnih gradacija: 15, 22, 32, 46, 68 i 100.

Nivo kvaliteta: ISO 6743/3B DRA/DRC/DRG; DIN 51503 KA/KC/KE; BS 2626. 

Pakovanje: 60 lit. i 180 kg.

 

 TURBIN

Mineralna ulja, koja se koriste za podmazivanje gasnih, parnih i vodenih turbina. Koriste se i za hidrauličnu regulaciju rada turbina, kao i za cirkulaciono podmazivanje ostalih mašina koje zahtevaju visok nivo kvaliteta.

Proizvode se u tri ISO viskozitetne gradacije: 32, 46 i 68.

Nivo kvaliteta: ISO 6743/5-LTSA/TGA; ISO 8068 tip AR; DIN 51515 TD-L; BS 489; CEGB/CERL STD; NF 48-600; ABBStal 812108/09; ABB-HTGD 90117E; GEK 28143/101941; Westingouse 21 TO 591; Brown Boveri; ASA Brown; Siemens-KWU TLW 9013 04/01.

Pakovanje: 60 lit. i 180 kg.

 

 TERMOL

Mineralna ulja, koriste se kao medijum za prenos toplote u zatvorenim grejnim sistemima sa ili bez cirkulacije, u temperaturnom rasponu od -100C do 3200C. Imaju primenu u sistemima grejanja industriji gume, plastičnih masa, boja i lakova, u asvaltnim bazama, sušarama, hemijskoj industriji itd. Odlikuje ih dug vek trajanja zbog odlične oksidacione i termičke stabilnosti, kao i mala sklonost ka stvaranju ugljeničnih naslaga.

Proizvode se u dve ISO viskozitetne gradacije: 32 i 100.

Nivo kvaliteta: DIN 51522.

Pakovanje: 60 lit. i 180 kg.

 

 PNEUMATIK OIL 10

Mineralna ulja za podmazivanje svih vrsta udarnih, rotacionih i drugih pneumatskih alata. Poseduju dodatke za podnošenje visokih pritisaka i karakteristike izuzetno dobrog prijanjanja.

Nivo kvaliteta: ISO 6743 L-P; DIN 51502; Gardner Denver; Atlas Copco; Ingersoll Rand; Joy. 


Pakovanje: 10 lit. i 180 kg.

 

 STAZOL

Specijalna mašinska ulja za podmazivanje kliznih staza različitih opterećenja, vođica i hidraulike u kombinovanim sistemima. Obezbeđuju ravnomerno i precizno klizanje, bez klizanja sa kočenjem t.j. “stick slip” efekta, visokoopterećenih metalnih površina. Poseduju dobre viskozitetno-temperaturne osobine, nude dobru zaštitu od korozije i starenja ulja. Odlikuju se visokom izdržljivošću.

Proizvode se u šest ISO viskozitetnih gradacija: 32, 46, 68, 100, 150 i 220.

Nivo kvaliteta: ISO 6743/4 L-HG; DIN 51502 (CG) i Cincinnati Milacron P53 (VG 32)/P47 (VG 68)/P50 (VG220); French Siderurey FT-172.

Pakovanje: 60 lit. i 180 kg.

 

 STAZOL V

Specijalno mašinsko ulje na mineralnoj osnovi namenjeno podmazivanju vertikalnih kliznih staza različitih opterećenja, lanaca liftova, transportnih traka, vođica i hidraulike u kombinovanim sistemima. Obezbeđuje ravnomerno i precizno klizanje i podmazivanje, bez klizanja sa kočenjem t.j. “stick slip” efekta, visokoopterećenih metalnih površina. Poseduje dobre viskozitetno - temperaturne osobine, nudi dobru zaštitu od korozije i starenja ulja. Odlikuje se visokom izdržljivošću.

Pakovanje: 180 kg.
 

 TRAFO A

Elektroizolaciono mineralno ulje, koristi se kao izolaciona tečnost i sredstvo za prenos toplote u električnim uređajima, kao i za sprečavanje i gašenje električnog luka. Koristi se za transformatore, elektroprekidače i sklopke.

Nivo kvaliteta: IEC 296/82 Class IIA; SRPS B.H3.561/87; DIN 51370; VDE 0370/12-78; NF C 27-101; BS 148/1984; ASTM D 3487 Type 1. 


Pakovanje: 180 kg.

 

 CIRKOL

Mineralna cirkulaciona ulja visokog kvaliteta. Sadrže efikasne inhibitore oksidacije i rđe. Koriste se u cirkulacionim sistemima pod pritiskom, koji su opremljeni rezervoarima za prečišćavanje (taloženje, filtriranje ili centrifugiranje). Koriste se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležaja, vretena, lako opterećenih zupčastih prenosnika itd. Za određenu primenu zahteva se određena gradacija viskoznosti. Niže gradacije viskoziteta se koriste za podmazivanje brzorotirajućih vretena na svim tipovima alatnih mašina, brusnih vretena kod brusilica i slično. Srednje gradacije viskoziteta se preporučuju za podmazivanje pneumatskog alata uljnom maglom i hidrauličnih sistema koji zahtevaju ulja niske viskoznosti, bez dodataka protiv habanja. Više gradacije viskoziteta služe za podmazivanje zupčastih prenosnika i reduktora koji nisu udarno ili teško opterećeni. Odlikuje ih visoka oksidaciona stabilnost, efikasna zaštita od pojave korozije i rđe, brzo odvajanje od vode i brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penušanja.

Proizvode se u deset ISO viskozitetnih gradacija: 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 i 460.

Nivo kvaliteta: SRPS ISO 6743-2 (FC), SRPS ISO/TR 10481 (FC), SRPS ISO 6743-4 (HL), SRPS ISO 11158 (HL), DIN 51524–1 (HL), DIN 51517-2 (CL), AFNOR NF E 48 603 (HL). 

Pakovanje: 180 kg.

 

 GUMIOL

Procesno ulje, naftenske osnove, koristi se kao omekšivač u gumarskoj i kablovskoj industriji. Povećava plastičnost smeše, olakšava omekšavanje punila i poboljšava proces mehaničke obrade.

Pakovanje: 180 kg.

 IMPREGNOL

Ulje naftenske osnove, namenjeno omekšavanju i impregnaciji kaučuka i gume u gumarskoj i kablovskoj industriji.

Pakovanje: 180 kg.

 

 OPLATOL

Mineralno ulje namenjeno premazivanju drvenih i metalnih kalupa i oplata za izlivanje betonskih proizvoda u građevinskoj industriji. Omogućava lakše odvajanje betonskih proizvoda od kalupa i oplata. Obezbeđuje ravnu površinu izlivenih proizvoda, a oplatama produžava vek trajanja. Ulje nije korozivno i ne ostavlja mrlje na betonu posle skidanja oplata.

Pakovanje: 10 lit. i 200 lit.

 

 OPLATOL BIOSTAR

Biološki brzo razgradivo ulje, proizvedeno namešavanjem biljnih ulja različitih viskozitetnih gradacija. Namenjeno je premazivanju drvenih i metalnih kalupa i oplata, za izlivanje betonskih proizvoda (elemenata) u građevinskoj industriji. Omogućava lakše odvajanje betonskih proizvoda od kalupa i oplata. Obezbeđuje ravnu površinu izlivenog proizvoda, a oplatama produžava radni vek. Ne izaziva koroziju i ne ostavlja mrlje na betonu posle skidanja oplate. Lako i brzo se razlaže u prirodi, ne zagađuje životnu sredinu i nije štetno po zdravlje.

Pakovanje: 10 lit. i 80 kg.

 

 LANCOL

 

Mineralno ulje namenjeno podmazivanju lanaca svih tipova motornih testera, koje imaju široku primenu u šumarstvu i drvnoprerađivačkoj industriji. Vrlo dobra svojstva je pokazalo pri obradi drveta u teškim uslovima rada, pri različitim temperaturnim uslovima (zima - leto), u uslovima različitih vlažnosti vazduha, u prisustvu vode, snega, prašine i blata.

Pakovanje: 12 x 1 lit., 4 x 4 lit. i 200 lit.

 

 LANCOL BIOSTAR

Biološki razgradivo ulje, proizvedeno na osnovi biljnih ulja i ekološki prihvatljivih aditiva, za podmazivanje lanaca motornih testera. Poseduje karakteristiku visoke mazivosti i dobrog prijanjanja, dok lanac testere štiti od habanja i korozije, čime mu produžava radni vek i smanjuje potrošnju ulja. Ovo ulje se odlikuje visokim indeksom viskoziteta, što ga čini jednako dobro upotrebljivim u letnjim i u zimskim uslovima rada, u uslovima različitih vlažnosti vazduha, u prisustvu vode, snega, prašine i blata, a da pri tome zadržava sva svojstva. Posebno se preporučuje za motorne testere s automatskim doziranjem, jer se pokazalo da je zbog navedenih radnih svojstava, te izuzetno dobre prionljivosti, moguće produženje trajnosti lanca i vodilice do 30%. Lako i brzo se razlaže u prirodi, ne zagađuje životnu sredinu i nije štetno po zdravlje.

Eksploataciona ispitivanja je izvršilo J.P. SRBIJAŠUME – Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica.

Pakovanje: 12 x 1 lit., 4 x 4 lit. i 200 lit.

 ADETEX

Paleta visokokvalitetnih mineralnih ulja za tekstilnu industriju:
- ADETEX 22 je koncentrovano, lako ispirljivo ulje za kružnopleteće i šivaće mašine, kao i za druge fine mehanizme, proizvedeno na bazi belog medicinskog ulja.
- ADETEX FK 10 je sredstvo za pranje i kvašenje svih vrsta kože.
- ADETEX FT 10 je sredstvo za pranje u tekstilnoj industriji.
- ADETEX K je sredstvo za obradu svih vrsta kože.
- ADETEX SV je sredstvo za avivažu viskozne svile.
- ADETEX ŠI je sredstvo za špikovanje vune.
- ADETEX ŠU-S je sredstvo za špulovanje.

Pakovanje: 20 x 70 ml, 12 x 1 lit., 5 lit. i 60 lit.
* važi za ADETEX 22 

 ŠIVANOL

Koncentrovano ulje, proizvedeno na bazi specijalno odabranih mineralnih parafinskih ulja. Primenjuje se koncentrovan za podmazivanje kružno pletećih mašina, šivaćih mašina i drugih finih mehanizama. Proizvodi se u ISO viskozitetnoj gradaciji 32.

Pakovanje: 20 x 70 ml, 12 x 1 lit., 5 lit. i 60 lit.

 

 MOUNT BIKE OIL

Univerzalno ulje, proizvedeno od mineralnih ulja visokog stepena rafinacije i paketa aditiva za zaštitu od habanja i korozije. Namenjeno je podmazivanju delova, sklopova i mehanizama bicikla. Pored toga što ima izuzetne antikorozione osobine, ovo ulje obezbeđuje besprekorno podmazivanje i u najnepovoljnijim uslovima, i do temperature od -30oC. Omogućuje normalno funkcionisanje svih delova bicikla i pri teškim uslovima rada, pri različitim temperaturnim uslovima (zima - leto), u uslovima različitih vlažnosti vazduha, u prisustvu vode i snega, prašine i blata.

Pakovanje: 20 x 70 ml.

 

 PISTOL OIL

Specijalno ulje za podmazivanje oružja, proizvedeno od mineralnih ulja visokog stepena rafinacije i paketa aditiva protiv oksidacije i korozije. Pored toga što poseduje izuzetne antikorozione osobine, besprekorno podmazuje mehanizam oružja i u najnepovoljnijim uslovima, do temperature od -300C.

Pakovanje: 20 x 70 ml. 

 CEMENTIN

Tečni dodatak protiv smrzavanja, namenjen za pripremu betona, cementnih i produženih maltera, pri niskim temperaturama. Svežoj betonskoj mešavini snižava temperaturu mržnjenja vode i omogućava dobijanje čvrstoće betona da bi se suprotstavio mrazu. Ugrađeni beton pripremljen sa dodatkom ovog proizvoda zaštićen je od mržnjenja i na temperaturi od -200C, sa dopunskom termičkom zaštitom površinskih delova. Dosipa se u betonsku mešalicu u količini od 2% do 3% od ukupne količine cementa u mešalici.

Pakovanje: 6 kg i 240 kg.

 

 REO B FLUID

Tečni superplastifikator za betone i maltere, koji omogućava veću početnu i krajnju otpornost na pritisak i savijanje betona, bolju kompaktnost, površinsku glatkoću, vodonepropusnost, otpornost betona na klimatske i hemijske uticaje, bolju prionljivost novog za stari beton, zaštitu armature (ne sadrži hloride) i bolju obradivost cementnog maltera i sveže betonske mase. Koristi se za pripremu: betona, maltera i prednapregnutih betona; prefabrikovanih betonskih elemenata; betona za podvodno betoniranje; livenih betona; vodonepropusnih betona; betona otpornih na mraz i agresivne materije (ulja, naftu…); betona otpornih na atmosferske uticaje (otvoreni kanali, rezervoari, putevi…). Dozira se od 0,2% do 0,5% težinski u odnosu na količinu cementa koji se ugrađuje. Dodaje se u vodu koja se koristi za pripremu betona ili pri kraju procesa mešanja betonske mase. Za betone kod kojih se zahtevaju veće vrednosti čvrstoće, preporučuje se doziranje od 0,4% do 0,8%.

Pakovanje: 200 lit. i 1000 lit.

 

Aktuelni proizvodi

 LANCOL

Dobro poznati i dokazani kvalitet proizvoda LANCOL uskoro u novoj litarskoj boci...

2T SYNTECH

100% Sintetičko, biorazgradivo ulje, namenjeno podmazivanju vanbrodskih vodom i vazduhom hlađenih dvotaktnih benzinskih motora, koji rade s velikim brojem obrtaja... 

ARCTIC FLASH

Specijalno sredstvo za pranje i sprečavanje smrzavanja vetrobranskih stakala motornih vozila, sa pojačanim dejstvom čišćenja. Oplemenjeno je mirisom borovine. Provereno, ne smrzava do -20oC... 

FRIZANTIN G12+


Antifriz koncentrat, namenjen poslednjoj generaciji vozila, obezbeđuje produžen interval zamene, do 5 godina...

FRIZANTIN 100%


Antifriz koncentrat, interval zamene 2 godine... 

FRIZANTIN -40


Antifriz pripremljen za direktnu upotrebu u rashladnim sistemima, ne smrzava do -40oC... 

TRAKTOL MHT SAE 10W-30 i SAE 15W-40

Super univerzalno ulje za traktore namenjeno podmazivanju motora, menjača, diferencijala, mokrih kočnica i hidrauličnih sistema modernih poljoprivrednih mašina...

AUTO ŠAMPON 300 KONCENTRAT

 

Vrlo izdašan i ekonomičan, koncentrovani tečni šampon, koji ima široku primenu u industriji, ali se potvrdio i kao izuzetno efikasan u svakodnevnoj primeni, kod individualnih korisnika i autoperionica...

TRAKTOL HT SAE 80W

Univerzalno ulje za traktore namenjeno podmazivanju menjača, diferencijala, mokrih kočnica i hidrauličnih sistema modernih poljoprivrednih mašina...

4T SAE 30 PLUS

Mineralno motorno ulje namenjeno podmazivanju četvorotaktnih vazduhom hlađenih benzinskim motora kosačica, motokultivatora, traktora, kompresora, generatora (agregata) i sličnih motora kod kojih se preporučuje 4T motorno ulje gradacije SAE 30 i nivoa kvaliteta API SJ/CD...

2T MIX NAUTIC

Visokokvalitetno motorno ulje, mineralne osnove, služi kao dodatak gorivu za podmazivanje savremenih dvotaktnih benzinskih vodom hlađenih vanbrodskih motora. Omogućuje ekonomičnu vožnju i produženi vek trajanja motora... 

2T MIX UNIVERZAL

Mineralno motorno ulje, namenjeno podmazivanju dvotaktnih benzinskih motora sa vazdušnim hlađenjem, zapremine od 20 do 500 ccm. Preporučuje se za podmazivanje motokultivatora, kosilica, motornih testera, mopeda, motocikala, agregata i sličnih motora... 

ORANGE FLASH

Specijalno sredstvo za pranje vetrobranskih stakala motornih vozila, pripremljeno za letnju upotrebu. Omogućuje efikasno uklanjanje insekata, ulja, gara, silikona i ostalih nečistoća...

ADECO doo, Temerinski put 109, 21127 Novi Sad, Srbija | Tel: +381 (0)21 678 00 80; Fax: +381 (0)21 641 16 41